کتاب ۳۱Days Before Your CCNA Security Exam: A Day-By-Day Review Guide for the IINS 210-260 Certification Exam

CCNA security گواهی دانش و مهارتهای لازم برای امنیت شبکه های سیسکو می باشد. با این مدرک متخصص شبکه تمام مهارت های لازمه برای ایجاد یک زیر ساخت امن، شناخت تهدیدات و نقاط ضعف شبکه، کاهش تهدیدات را به نمایش می گذارد. کتاب آموزشی دوره CCNA security تاکیدی بر فن آوری های هسته امنیتی، نصب و راه اندازی، عیب یابی و نظارت بر دستگاه های شبکه برای حفظ صداقت، محرمانه بودن و در دسترس بودن داده ها و دستگاه ها، و مهارت در فن آوری است که سیسکو در ساختار امنیتی آن  استفاده می کند، است. در این دوره تکنولوژی و مفاهیم امنیت و نحوه امن سازی شبکه برای جلوگیری از نفوذ با استفاده از انواع سوئیچ و روترهای سیسکو آموزش داده خواهد شد. در پایان این کتاب شما قادر به شناسایی نقاط آسیب پذیر شبکه از نظر امنیتی، رفع آن و جلوگیری از نفوذ خواهید بود.

لینک دانلود کتاب 31 Days Before Your CCNA Security Exam: A Day-By-Day Review Guide for the IINS 210-260 Certification Exam

دانلود – 18 مگابایت

رمز فایل: technet24.ir

31 Days Before Your CCNA Security Exam: A Day-By-Day Review Guide for the IINS 210-260 Certification Exam

  • Copyright 2016
  • Dimensions: 6″ x 9″
  • Pages: 352
  • Edition: 1st
  • ISBN-10: 1-58720-578-5
  • ISBN-13: 978-1-58720-578-1
  • eBook (Watermarked)
  • ISBN-10: 0-13-442379-8
  • ISBN-13: 978-0-13-442379-1

31 Days Before Your CCNA Security Exam

31 Days Before Your CCNA Security Exam offers you an engaging and practical way to understand the certification process, commit to taking the CCNA Security IINS 210-260 certification exam, and finish your preparation using a variety of Primary and Supplemental study resources. The IINS 210-260 exam tests your knowledge of secure network infrastructure, core security concepts, secure access, VPN encryption, firewalls, intrusion prevention, web/email content security, and endpoint security. It also tests your skills for installing, troubleshooting, and monitoring secure networks to maintain the integrity, confidentiality, and availability of data and devices. Sign up for the IINS 210-260 exam and use the book’s day-by-day guide and checklist to organize, prepare, and review. Each day in this guide breaks down an exam topic into a manageable bit of information to review using short summaries. A Study Resources section provides you with a quick reference for locating more in-depth treatment of a day’s topics within the Primary and Supplemental resources.

The features of the book empower you to fit exam preparation into a busy schedule:

· A visual calendar summarizing each day’s study topic
· A checklist providing advice for preparation activities leading up to the exam
· A description of the CCNA Security IINS 210-260 exam organization and sign-up process
· Strategies from the author to be mentally, organizationally, and physically prepared for exam day
· A conversational tone, which makes your study time more enjoyable

Primary Resources:

CCNA Security 210-260 Official Cert Guide ISBN-13: 978-1-58720-566-8
CCNA Security Course Booklet Version 2 ISBN-13: 978-1-58713-351-0
CCNA Security Lab Manual Version 2 ISBN-13: 978-1-58713-350-3

Supplemental Resources:

CCNA Security 210-260 Complete Video Course ISBN-13: 978-0-13-449931-4
CCNA Security Portable Command Guide, Second Edition ISBN-13: 978-1-58720-575-0
Cisco ASA: All-in-One Next-Generation Firewall, IPS, and VPN Services, Third Edition ISBN-13: 978-1-58714-307-6

Category: Certification
Covers: CCNA Security

100%
Awesome
  • Criteria

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.