مجازی‌سازی و کلاسترینگ‌ در مایکروسافت (قسمت دوم – تنظیمات Hyper-V)

در قسمت اول انواع مجازی سازی و جزییات آن را به تفصیل به آن پرداختیم اکنون طبق وعده ای که دادیم در نظر داریم تنظیمات...
۰۸/۰۳/۱۳۹۶0 DownloadsDownload